Dokumenty Slovenského spolku SCRABBLE

10/2023

Snem Slovenského spolku SCRABBLE 2023

 
4/2022 Interný predpis Slovenského spolku SCRABBLE o podmienkach organizácie hromadných podujatí SSS platnosť skončila
2/2022 2% z daní
- Vyhlásenie o poukázaní 2% dane - predvyplnené (editovateľné)
- Vyhlásenie o poukázaní 2% dane - čisté
- potvrdenie o zaplatení dane
 
10/2021 Zápisnica zo snemu SSS 2. októbra 2021, L.Mikuláš
10/2021 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady SSS 2021 2. októbra 2021, L.Mikuláš
10/2020 Rozhodnutie rady SSS o pozastavení organizácie hromadných podujatí SSS zrušené 12.5. 2021
9/2020 Aktualizované usmernenie SSS COVID-19 platnosť skončila
9/2020 Zásady hodpodárenia  
7/2020 Usmernenie SSS - COVID-19 platnosť skončila
7/2020 Zásady činnosti komisií  

Archív dokumentov 1999 - 2019