Slovenského Spolku SCRABBLE

Členom Slovenského spolku SCRABBLE (ďalej len SSS) sa môže stať osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov.

Podrobnejšie informácie o členstve sú uvedené v stanovách SSS.

Podmienkou pre prijatie do SSS je:

  1. Odoslanie elektronickej prihlášky - kliknutím otvor prihlasovací formulár
    alebo
    Odoslanie prihlášky poštou na korešpondenčnú adresu Spolkuprihláška na stiahnutie
  2. Zaplatiť zápisné a členské - informácie TU

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK54 3100 0000 0042 2016 8604

Do správy pre prijímateľa uveďte meno_priezvisko_clenske_zapisne

Prihlásiť sa za člena SSS, t.j. odovzdať prihlášku a uhradiť členské je možné tiež osobne na ktoromkoľvek z turnajov organizovaných SSS.