eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

súťaže v deväťstodeväťdesiatom deviatom roku druhého tisícročia

kvalifikácia, ms, turnaje, poradia, krížové tabuľky, rekordy, štatistiky, ...

 kvalifikácia '99    zlatá tabuľka SSS    5eS tabuľka 

► kvalifikačné turnaje na 1. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE

NITRA

► 1. kvt

17. apríla 1999

BANSKÁ BYSTRICA

► 2. kvt

12. júna 1999

POPRAD

► 3. kvt

16. októbra 1999

BRATISLAVA

► 4. kvt

24. októbra 1999

► ostatné kvalifikačné podujatia na 1. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE

písomná kvalifikácia '99

► pkv

sept. - november 1999

► 1. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE

NITRA

► 1. ms

27. novembra 1999

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS