eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

súťaže v deväťstodeväťdesiatom ôsmom roku druhého tisícročia

ms, poradie, tabuľky ...

 zlatá tabuľka SSS    5eS tabuľka 

► 0. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE

KOMÁRNO

► 0. ms

7. novembra 1998

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS