Členské príspevky a zápisné 2023/24

(interný predpis Slovenského spolku Scrabble)

 

V súlade s čl.VII ods.7 písm. i) a čl.III Stanov SSS stanovuje Rada SSS výšku členského príspevku, zápisného a lehotu pre zaplatenie členského na sezónu 2023/24 nasledovne:

  • členské: 10 eur / rok (okt´23 - sep´24)  
  • zápisné (jednorazový poplatok pri registrácii za člena): 1 euro
  • lehota pre zaplatenie členského (predĺženie členstva, existujúci členovia): 31.január 2024 

 

Existujúci člen

Záujemca o členstvo

- predĺži členstvo úhradou stanoveného členského vo vyššie uvedenej lehote (prihlášku nevypĺňa, zápisné neplatí) *


* v opačnom prípade mu členstvo v SSS zaniká (čl.III ods.4c Stanov SSS) a v prípade záujmu o členstvo v budúcnosti bude vypĺňať prihlášku a platiť zápisné (viď vpravo modrým).

- vyplní prihlášku

- uhradí zápisné a členské (kedykoľvek v priebehu roka)

 

Viac info:

podstránka Ako sa stať členom SSS

 

 

Rada SSS, dňa 07.10.2023
Eva Zahradníková – predsedníčka Rady
Michal Ivan – člen Rady
Peter Barák – člen Rady