Na tejto stránke sa pre Vás nachádza niekoľko nesúťažných scrabblových úloh. Pripravil ich Ivan Pastucha z Ružomberka. Príjemnú zábavu.

Bingo z ničoho

Vytiahnete z vrecúška 7 písmen. Z týchto 7 písmen nie je možné vytvoriť žiadne platné slovo. Súper vyloží prvý ťah. Cez toto súperom vyložené slovo položíte bingo - vyložíte všetkých 7 písmen. Nájdite čo najviac riešení, ktoré vyhovujú zadaniu.

Riešenie

Podľa abecedy

Vytvorte čo najviac sedempísmenových slov, v ktorých sú písmená zoradené v abecednom poradí (vzostupne).

Riešenie

Podľa ydeceba

Skúste vytvoriť čo najviac sedempísmenových slov, v ktorých sú písmená zoradené v obrátenom abecednom poradí (zostupne).

Riešenie

Rôzne bodové hodnoty

Nájdite čo najviac sedempísmenových slov, v ktorých každé písmeno má inú bodovú hodnotu. Nemôžete použiť žolíka.

Riešenie