25. Majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE

Liptovský Mikuláš
6.-7. október 2023

pozvánka report
celkové poradie "A" zápasy "A"
celkové poradie "B" zápasy "B"

 

Vážené dámy, vážení páni, milí hostia,

Srdečne vás všetkých vítam na 25. MS v scrabble, po desiaty raz tu, v Liptovskom Mikuláši v hoteli KLAR.

Dovoľte, aby som medzi nami privítala zástupcu primátora mesta LM pána Rudolfa Urbanoviča a riaditeľku hotela KLAR pani Tatianu Ondrášovú.

Veľmi rada vítam aj členov spevokolu Tatran s dirigentom dr. Ľubomírom Rašim.

Milí scrabblisti,

Ani sa mi to nechce veriť, že je to už po 25. raz... Časy sa menia, ľudia prichádzajú a odchádzajú, niektorí zo scény, niektorí do večnosti. Tak, ako jedna z našich prvých členiek Eva Ďurechová. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku...

Teším sa, že sa nám všetkým spoločne darí udržiavať Slovenský spolok scrabble v dobrej kondícii, každý svojou troškou do mlyna prispieva k plneniu dúfam spoločného cieľa.

Moje poďakovanie patrí každému, kto dobrovoľne vysúka rukávy a bez nároku na potlesk prispieva k spoločnému dielu. Aby spolok prekvital , aby nám v ňom bolo príjemne. Očakávať velebu je veľmi ošemetná záležitosť, buď robme z presvedčenia alebo nerobme.

Ďakujem svojim kolegom v Rade Patrikovi a Michalovi, členom komisií, Ivanovi Pastuchovi za kvantá tabuliek, organizátorom a spoluorganizátorom turnajov, Erike za prípravu formulárov, písomnú súťaž a kontrolnú činnosť, Renke za manažovanie obľúbeného SITka, Bridžit za vedenie účtovníctva, Peťovi Modránszkemu za administráciu webu, a za darček k spolkovému sviatku – máme nový responzívny web v redakčnom systéme, ďakujeme 😊,

špeciálne Mirovi Vaňovi za aktualizácie ElSiňa, bratislavskej partii a špeciálne Peťovi Barákovi za pritiahnutie nových hráčov, každému konzultantovi, ktorý sa vo svojom okolí venuje nováčikom, deťom či seniorom, skrátka každému , kto šíri dobré meno Spolku.

Našim hosťom prezradím, že na scrabblové turnaje chodíme hrať aj vyhrávať, ale predovšetkým sa chodíme učiť prehrávať. So cťou a primerane veku. A že dôležitejšia ja radosť z hry ako výhry. Hra poteší srdce, výhra iba ego.

Pevne verím, že tohtoročné jubilejné MS sa nám vydaria, že sa budú niesť v priateľskej atmosfére, že si schuti zahráme, nezabudneme oceniť skvelé výsledky súperov, poteší nás rozmanitosť slovenčiny, kreativita na hracích doskách. Za pomoc s prípravou ďakujem kolegom z Rady, Peťovi Matejovie a Soni za nákup ovocia, Mirovi Kissovi za nákup pitiva, dievčatám Majke, Zdenke, Ivke a Erike za koláče. Jankovi a Monike za fotenie a servis, Ivkovi a Jožkovi za prípravu kvízov. Viete, úplne najlepšie sa spolupracuje s ľuďmi, ktorí iniciatívne a z dobrého srdca prispievajú k spoločnému dielu. A verte, máme ich tu dosť😊

Vážení priatelia,

Momentálne sa nachádzam v situácii, keď tu mám okolo seba hneď dve rodiny , Za chrbtom rodinu spevákov – priateľov zo spevokolu Tatran, pred sebou druhú rodinu - priateľov scrabblistov. Ak by som si mala vybrať iba jednu, bolo by to veľmi ťažké rozhodovanie, som veľmi rada, že patrím do obidvoch.

Premýšľala som, čo je na oboch ansámbloch podobné:

  • nie sme najmladší 😊
  • oba útvary sú jubilujúce – spevokol oslavuje 150 rokov, scrabblisti 25 rokov života
  • máme podobnú náplň činnosti – zaoberáme sa slovom – scrabblisti kladú slová na hraciu plochu, speváci na notovú
  • osnovu, aby mohlo vzniknúť niečo pekné
  • pri spievaní aj scrabblovaní potrebujeme trpezlivosť,
  • našim hnacím motorom je radosť z hry či zo spevu a biznis sa nám oblúkom vyhýba.

Ušľachtilosť cieľov preveruje čas.

Dovolím si tvrdiť, že v prípade 150 ročného Tatranu a 25 ročného spolku SCRABBLE čas udelil punc ušľachtilosti. Zakladatelia a ich nasledovníci mali čisté úmysly, aj preto sa dielo podarilo doviesť až do dnešných dní.

Som veľmi rada, že je tu s nami pán Peter Augustín, jeden zo zakladajúcich členov SSS; známy je aj tým, že sa venuje písaniu aliterácií – textov, v ktorých každé slovo začína rovnakým písmenom. „Prosím privítajme Peťa, prvého predsedu priateľov pokladania písmen po papierovej ploche, pretože prednesie príhovor; prosím potlesk 😊“

Chcela by som ešte raz poďakovať Tatrancom za to, že prišli, a spoločne vám predvedieme ochutnávku z nášho repertoáru pod dirigentskou taktovkou dr. Ľubomíra Rašiho. Zaspievame Mozartovo Ave verum, rozmarnú pieseň zo 16. storočia Traja priatelia, Bellovu pieseň Pri Prešporku na Dunaji; Skladbu Liptov môj s textom mikulášskej poetky Jolany Trombauerovej na hudbu Antona Cígera Podtatranského, Mozartove Oči milé a Suchoňovu pieseň Aká si mi krásna, mimochodom na slová mikulášskeho poeta Petra Bellu Horala.

Tak sa nechajme unášať hudbou, fenoménom, ktorý nepotrebuje vysvetlenie, stačí ho len vnímať , najlepšie s otvoreným srdcom a kľudne so zavretými očami.

Eva Zahradníková