Tu sú informácie o aktualizáciách elektronického slovníka El Siňo. Môžete si stiahnuť demoverziu, aj najnovšiu databázu slov a správne stiahnutie si overiť pomocou kontrolného slova.

  • Ak používate prehliadač Firefox, stiahnite súbor kliknutím na odkaz a uložte
  • Ak používate prehliadač Chrome alebo EDGE kliknite pravým tlačítko myši na odkaz a z menu vyberte možnosť "uložiť odkaz ako... (save link as...)" a súbor stiahnite a uložte

Stiahni si Demoverziu programu

pozn.: Po stiahnutí rozbaľ balík do adresára a spusti súbor ElSino.exe. Súčasťou balíka je slovník s dátumom október 2022.
V prípade aktualizácie slovníka je potrebné stiahnuť súbor s aktuálnym slovníkom a nahradiť ním pôvodný súbor slsl.dat

 

Slovníky:

október 2023, kontrolné slovo: góji -stiahnuť

október 2022, Kontrolné slovo:  PIN  -  stiahnuť

11.10.2021 - 666 121 slov. Kontrolné slovo  šič  -  stiahnuť

27.10.2019  -  657620 slov.   Kontrolné slová  smúc tápa dž  -  stiahnuť

31.3.2019  -  kontrolné slovo  štrajkami  -  stiahnuť

6.9.2018  -  kontrolné slovo  nebezpečí  -  stiahnuť

1.3.2018  -  kontrolné slovo  halifaxňa

20.10.2017  -  kontrolné slovo  péčko

16.6.2017  -  kontrolné slovo  bytnú

16.1.2017  -  kontrolné slovo  dalajlámu

18.10.2016  -  kontrolné slovo  mečiar

24.1.2016  -  kontrolné slovo  chichocú

24.9.2015  -  kontrolné slovo  dolezeným

24.11.2014  -  kontrolné slovo  pinkanou

13.2.2014  -  kontrolné slovo  hypobanka

27.9.2013 - kontrolné slovo chichtal

12. 4. 2013  -  kontrolné slovo  dopätom

25.1.2013  -  kontrolné slovo  listisko

27.9.2012  -  kontrolné slovo  kariem

29.6.2012  -  kontrolné slovo  esperanto

12.4.2012  -  kontrolné slovo  infrasáun