SNEM  Slovenského spolku scrabble
Liptovský Mikuláš

28. septembra 2013

Program :
   - Zhodnotenie činnosti spolku za roky 2012-2013
   - Plán činnosti na roky 2014-2015  (kvalifikačné turnaje, 16. majstrovstvá, propagačné turnaje, turnaje v anglickom scrabble...)
   - Voľba členov Rady a kontrolóra
   - Finančný stav spolku
   - Rôzne

Návrhy na doplnenie programu, zmeny stanov a príspevky posielajte členom Rady do 25.9.2013
V prípade, že niekto prejaví záujem o činnosť v Rade, nech taktiež napíše niektorému súčasnému členovi Rady.
V prípade, že sa členovia – členky SSS Snemu osobne nezúčastnia, je možnosť využiť SPLNOMOCNENIE.
Na web stránke sú k dispozícii Stanovy SSS.

               Rastislav Michalka,  predseda Rady SSS


Miesto : 
 hotel KLAR ul. 1. mája 117,  Liptovský Mikuláš
Čas :  28.9. o 20:00
Prihlasovanie :  mailom na adresu  michalka.rastislav@zsr.sk  alebo telefonicky  0903 229908
Cena stravy a nocľahu :  budú upresnené neskôr
Inštrukcie pre motoristov :  TU
Ubytovanie :  hotel KLAR    http://www.klar.sk/klar

ZÁPISNICA