header

1. Písomná súťaž v SCRABBLE

Súťažná sezóna 2022/2023

Záver a vyhodnotenie


Bolo vylosovaných 10 zásobníkov, s ktorými sa hrá. Poradie zásobníkov je pevné!

Pravidlá pre losovanie zásobníkov

Úlohou je, aby ste desiatimi ťahmi dosiahli čo najvyššiu bodovú hodnotu. Pre vyloženie prvého slova použite iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na políčku H8 (stredné políčko hracieho plánu). Pre druhý ťah použite iba písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí ťah použite písmená z tretieho zásobníka a tak pokračujete až do desiateho ťahu, kedy použijete písmená z desiateho zásobníka.
Je dovolené v niektorom ťahu nepoložiť žiadne slovo, započítať si 0 bodov a pokračovať ďalším zásobníkom.

Pri tvorbe slov musia byť dodržané zodpovedajúce časti súťažného poriadku.

Svoje riešenia vypracujte tak, že do riadku napíšete poradové číslo ťahu, polohu začiatočného písmena vytvoreného hlavného slova, toto slovo, resp. ďalšie vytvorené slová a celkovú bodovú hodnotu ťahu. Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stĺpec a potom riadok (napr. 8H); ak slovo smeruje zľava doprava, uvediete najprv riadok a potom stĺpec (napr. H8). Na konci uveďte celkový súčet bodov za 10 ťahov.

POZOR: Keďže na svete sa vyskytujú dva typy scrabblovníc - jedna s riadkami označenými písmenami a druhá s riadkami označenými číslami - vy uvádzajte polohu začiatočného písmena podľa scrabblovnice, kde sú riadky označené písmenami a stĺpce číslami.

Samozrejme uveďte aj kontakt na Vás (meno a priezvisko, mesto, e-mail).
Hráč má právo poslať vylepšené alebo opravné riešenie. Do hodnotenia sa berie posledné prijaté riešenie.

V sezóne 2021/2022 zorganizuje Slovenský spolok SCRABBLE dve písomné sútaže. Tie nebudú mat kvalifikacný charakter, ale výsledky oboch sútaží sa zapocítajú do Slovenského pohára.


Vítazom 1. písomnej sútaže 2022/2023 sa stal Ivan Pastucha.
Blahoželáme!
Pozrite si jeho 742-bodové riešenie


Konečné poradie

 1. Ivan Pastucha (742 bodov)
 2. Marcel Makovník (740 bodov)
 3. Jaroslav Vernarský (734 bodov)
 4. Vladimír Karaka (646 bodov)
 5. Eva Bošková (633 bodov)
 6. Peter Barák (632 bodov)
 7. Július Alexy (631 bodov)
 8. Dagmar Jančurová (616 bodov)
 9. Oľga Baráková (528 bodov)
 10. Ján Paco (522 bodov)
 11. Ivana Plesníková (519 bodov)
 12. Alexander Udvardy (439 bodov)
 13. Ján Milan (426 bodov)
 14. Miroslav Kiss (410 bodov)
 15. Zdenka Žákovičová (343 bodov)
 16. Zdenka Hudecová (265 bodov)
 17. Daniela Rumanová (233 bodov)
 18. Cecília Telková (126 bodov)


Riešenia 1. písomnej súťaže