Liptovský Hrádok

20. august 2022

Pozvánka
1. kolo 2. kolo 3. kolo

Dvanáste Majstrovstvá Slovenska sa tretím rokom po sebe konali počas letných prázdnin a tieto tuctové majstrovstvá tentoraz prilákali do Strednej Odbornej Školy Elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku 21 hráčov. Medzi nimi boli aj traja nováčikovia – Oľga Baráková, Peter Juck a Zdenka Hudecová.

V prvom ťahu prvého kola najviac hráčov (16) vyložilo slovo HORDA alebo HORKO za 26 bodov, dvaja OHORKA za 28 a aspoň dakoho (konkrétne Ivana Pastuchu) napadlo dať DAKOHO za 30 bodov, čo bol prvý sólový ťah v tomto kole. Ďalší sólový ťah zaznamenal v 4.ťahu Milan Macek, ktorý sa s tým nepáral a šmaril cez 4-násobok slovo ŠMÁR(A)TE za 56 bodov. Ivan Pastucha zaznamenal ešte jeden sólový ťah – v 12.ťahu slovo MICKINO (micka – mačka) za 31 bodov.

Najhodnotnejší sólový ťah, ktorý bol zároveň najlepším sólovým ťahom turnaja našiel v 10.ťahu Patrik Pinter, ktorý z vylosovaných písmen vytvoril slová LOSOVANÝ + OPÍĽ za 91 bodov. Okrem neho v tomto ťahu bolo položené bingo LASOVANÝ (lasovať – chytať lasom dobytok) za 90 bodov (našiel Pastucha). Ešte pred tým v 5.ťahu prišlo bingo DOPÍJANĚ za 102 bodov, čo našli 3 hráči (Pinter, Zahradníková, Černinská) a Renka Janovská položila ODPÍJANÉ za 98 bodov.

Druhý žolík bol vyložený v slove FEN(Y)L (jednoväzbová skupina odvodená od benzénu) za 36 bodov, ktorý (resp. FEN(O)L – organická zlúčenina či FE(U)DE (feudum – léno)) našli 4 hráči. Ďalšie najmenej hľadané slová boli VSATÝ za 21 bodov (2x – Zahradníková, Janovská), BAGASE (bagasa – rozdrvené a vylisované steblá cukrovej trstiny) za 34 bodov (3x – Pastucha, Barák, Plesníková). Naopak, najmenšie, resp. žiadne problémy nerobilo nájsť slová BÓ a IĎ, čo našlo všetkých 21 hráčov. Z ďalších zaujímavých vyložených slov ešte uvediem ČEMER (ochvat, ochorenie spôsobené rýchlym hltavým jedením) a ATOL (koralový ostrov). Z nevyložených bodujúcich uvádzam CINKOM (cink – dychový hudobný nástroj), ČMEĽA, KRÉMEŠ, FENEK, DELFÍN, FELAH (roľník v arabských krajinách), MOCNINA.

Neplatné slová, ktoré najviac potrápili boli ZAGABE (3x), ÁREŠTOM (2x) (árešt je zastaraný výraz, pritom ale hárešt môže byť aj hovorový výraz a je platný) a ďalšie neplatné slová KOHORDA (správne kohorta), VARAN (tento jašter ešte nie je v povolených slovníkoch), HÁRAŠ (hárať nie je v slovníkoch), EFEZ a GAZA (iba zemepisné názvy). Prvé kolo vyhral s takmer 90% úspešnosťou Patrik Pinter o 32 bodov pred Ivanom Pastuchom a o ďalších 5 bodov zaostala tretia Evka Zahradníková, ktorá zaznamenala aj najviac maxím (20).

Druhé kolo začalo slovom OXID za 28 bodov, ktoré (resp. IXKO) našlo 15 hráčov. S prvým kľúčovým momentom sa hráči stretli v 5.ťahu, keď prišiel prvý žolík a bingo STRET(L)A + AFÉR za 81 bodov našlo 5 hráčov, okrem nich si dvaja hráči pripísali 68 bodov za bingo STIERATE, 7 hráčov pripísalo 65 bodov za bingá OTRASTE, STARÁTE, STRAŠTE a STRAŤTE a štyria našli za 61 bodov bingá TRESTALO, NETRASTE a POTRASTE. Hneď v ďalšom ťahu prišiel zrejme rozhodujúci okamih druhého kola, keď Evka Zahradníková ako jediná neohrdla bingom NEOHRDIA za 78 bodov a na ďalšie bingo, ktoré sa dalo položiť (DOSIAHNE za 63 bodov) už nedosiahol nikto. V 16.ťahu prišlo aj tretie bingo OBLIEKLA za 66 bodov, čo našli 4 hráči a dvaja položili o 1 bod menej hodnotné OBLIEKAL či OBSEKALI. Druhý žolík prišiel v 14.ťahu a slovo LOG(A)NÝ za 51 bodov našlo 5 hráčov. Ďalší bodovo významný ťah POĽNÚ + SŔKAJÚ za 76 bodov našlo 10 hráčov.

Evka Zahradníková okrem sólového binga zaznamenala aj druhý sólový ťah, keď súperov zaskočila slovom OJCIA za 22 bodov. Ďalšie najmenej hľadané slová bolo 2x nájdené TOČIŤ za 30 bodov (Zahradníková a Černinská) a 3x nájdené AZYL za 33 bodov, VÔNÍ za 42 bodov a ŽUPE za 24 bodov a 4x sa našli slová RUJEŠ za 46 bodov a NOŽA za 34 bodov.

Najčastejšie nájdeným a aj vyloženým slovom bolo VEMÄ za 28 bodov, čo našlo až 30 hráčov (18x v 21.ťahu a 12x v 22.ťahu) a slová BÓR a SOŤ našlo všetkých 21 prítomných. Z ďalších zaujímavých bodujúcich slov uvádzam BLOG, BIELKO, HONDA (automobil), GLOT (tkanina), GROT (grota – umelá jaskyňa), KÚPEĽ, KUDU (antilopa), MAKO (žralok alebo egyptská bavlna), JOLY (jola – čln), STANNÁ.

Z neplatných ťahov sa ich najviac zletelo v slove ZLETY (4x) a potom BÓRNI, BÓRNATÁ, OXIDANT, OČITO, SĹŇAV. Druhé kolo skončilo 25.ťahom po vyložení všetkých písmen, teda pred stanoveným maximálnym počtom ťahov (27), čo sa naposledy stalo pred štyrmi rokmi.

Druhé kolo suverénne vyhrala Evka Zahradníková s vyše 95% úspešnosťou (jediná nad 90%) a 19 maximami o 61 bodov pred Jarom Vernarským a o ďalšie 4 body zaostal tretí Milan Macek. Po druhom kole viedla Evka o jeden bod pred Patrikom, ktorý v tomto kole skončil štvrtý, celkovo tretí so 7 bodovým mankom na Evku bol Jaro, bod za ním boli Ivan a Milan.

V treťom kole v prvom ťahu 14 hráčov vytiahlo BONY a zmenilo ich za 20 bodov. V tomto kole sme nezaregistrovali žiaden sólový ťah ani bingo. Najmenej hľadaným slovom bolo AKÉŽE za 32 bodov (našiel Vernarský, resp. rovnako hodnotné ÉČKA našiel Kiss), slovo VL(A)STI za 34 bodov našli 3 hráči (Zahradníková, Žákovičová, Hudecová), a rovnako trom nerobil problém 24-bodový RIVAL (Vernarský, Pastucha, Teplan).

Kľúčový moment prišiel zrejme v predposlednom ťahu – slovo ODPÚTAJ cez štvornásobok za 68 bodov pomohlo piatim hráčom odpútať sa od svojich rivalov. Druhý bodovo najlepší ťah bol NEŠMAR za 48 bodov, čo našlo 10 hráčov. Prvý žolík bol použitý v 5.ťahu, keď slovo MOČO(V)ÝM za 42 bodov našlo 6 hráčov a druhý žolík bol na tretí pokus vyložený v spomínanom slove VL(A)STI. Najmenej problémov robila v poslednom ťahu RUJA, čo našlo 19 hráčov. Zo zaujímavých bodujúcich slov vyberám PLSTI, ŠILTE, NAČEŠ, ŽABIEK, PIVKA, MÁLITE, NEČAS a TETIVA.

Z neplatných slov sa dvaja hráči nechali ošialiť slovom ŠÁLIME, ďalšie neplatné slová boli ŠTÁLMI, SEXÍK, pokus o bingo MORČOVÝM, STĹPKA (platí len podstatné meno stĺpik a príslovka stĺpkom), VÄZBITÉ (len väzbové a väzobné).

Aj tretie kolo vyhrala Evka s 23 maximami a vyše 98% úspešnosťou. Druhý Patrik zaostal o 37 bodov a dosiahol takmer 94% úspešnosť. S odstupom ďalších 34 bodov skončil tretí Jaro. A keďže takéto poradie bolo aj po druhom kole nedošlo k žiadnym zmenám na medailových priečkach v celkovom poradí.

Majsterkou Slovenska vo vykladacom scrabble sa piatykrát stala Evka Zahradníková a odpútala sa tak o jeden titul od Jara. Evka dosiahla úctyhodnú, hoci nie rekordnú úspešnosť vyše 93% a trafila 62 maxím. Druhý Patrik Pinter dosiahol štvrté medailové umiestnenie v rade a aj on sa prehupol cez celkovú vyše 90% úspešnosť. Tretí Jaro Vernarský získal siedmu medailu z vykladacích majstrovstiev a spolu s klasickými majstrovstvami je to už jeho 19.medaila. Na ďalších priečkach sa umiestnili štvrtý Ivan Pastucha, piaty Milan Macek, šiesta Renka Janovská a do desiatky sa ešte zmestili Peťovia Modránszky a Barák, Ivka Plesníková a Braňo Teplan. Najlepším nováčikom bola štrnásta Olinka Baráková.

Na záver tradičné poďakovanie. Evke za perfektne zvládnutú organizáciu, keď bola pripravená aj na nečakané situácie ako výpadok siete počas búrky (k čomu však našťastie nedošlo), Strednej Odbornej Škole Elektrotechnickej za poskytnuté priestory a techniku a Evkinmu kolegovi Martinovi Gabauerovi za servis a funkciu hlavného rozhodcu. Taktiež ďakujeme mestu Liptovský Hrádok a jeho primátorovi Branislavovi Trégerovi, ktorý nám poskytol finančnú podporu a osobne prišiel pozdraviť hráčov pred začiatkom turnaja. A ďakujem všetkým zúčastneným, ktorí prišli a prispeli k hladkému priebehu, férovej hre a dobrej atmosfére.

Verím, že sa v Liptovskom Hrádku stretneme aj budúci rok, či už v jarnom alebo letnom termíne a snáď nás príde opäť o čosi viac.

Ivan Pastucha

víťazi
všetci