24. Majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE

Liptovský Mikuláš

1-2. október 2022

Pozvánka Report
Celkové poradie "A" Zápasy "A"
Celkové poradie "B" Zápasy "B"

Milí scrabbloví priatelia,

Srdečne vás vítam na v poradí neuveriteľných už 24. Majstrovstvách Slovenska v scrabble. Teším sa , že sme mohli privítať kvalifikovaných do A skupiny a súčasne umožniť spoločné potešenie aj ostatným hráčom v skupine B. Priznám sa, že je celkom ťažké viesť dospelých ľudí vo voľnočasovej záujmovej činnosti, preto by som sa chcela na úvod Majstrovstiev poďakovať každému, kto akoukoľvek formou prispel k tomu, aby v tejto našej komunite prevládalo zjednotenie nad polarizovaním. A súčasne vyjadrujem presvedčenie, že dokážeme ako dospelí ľudia sledovať spoločný cieľ.

Rada by som sa poďakovala :

Každému za to, že občas prejaví schopnosť vcítiť sa do kože druhého a aspoň trošku prispôsobí svoje postoje či reakcie. Tak ako v scrabbli, niekedy stačí jediné slovo a môže nastať obrat.

Som veľmi rada, že Spolok žije. Okrem vznešených cieľov, ktoré máme v stanovách, umožňuje každému z nás byť na chvíľu dieťaťom, ktoré naplno prežíva radosť ak vyhráva, a presvedčivo kvíli, ak sa mu nedarí. Prajem nám všetkým, aby sme sa na celý víkend stali deťmi, nech nám naša obľúbená hra prinesie veľa potešenia. A nezabudnime – hra je viac ako výhra. Obveseľuje dušu.

Eva Zahradníková