Slovenský Spolok SCRABBLE

1. Písomná súťaž v SCRABBLE

Súťažná sezóna 2021/2022

Záver a vyhodnotenie


Bolo vylosovaných 10 zásobníkov, s ktorými sa hrá. Poradie zásobníkov je pevné!

Pravidlá pre losovanie zásobníkov

Úlohou je, aby ste desiatimi ťahmi dosiahli čo najvyššiu bodovú hodnotu. Pre vyloženie prvého slova použite iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na políčku H8 (stredné políčko hracieho plánu). Pre druhý ťah použite iba písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí ťah použite písmená z tretieho zásobníka a tak pokračujete až do desiateho ťahu, kedy použijete písmená z desiateho zásobníka.
Je dovolené v niektorom ťahu nepoložiť žiadne slovo, započítať si 0 bodov a pokračovať ďalším zásobníkom.

Pri tvorbe slov musia byť dodržané zodpovedajúce časti súťažného poriadku.

Svoje riešenia vypracujte tak, že do riadku napíšete poradové číslo ťahu, polohu začiatočného písmena vytvoreného hlavného slova, toto slovo, resp. ďalšie vytvorené slová a celkovú bodovú hodnotu ťahu. Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stĺpec a potom riadok (napr. 8H); ak slovo smeruje zľava doprava, uvediete najprv riadok a potom stĺpec (napr. H8). Na konci uveďte celkový súčet bodov za 10 ťahov.

POZOR: Keďže na svete sa vyskytujú dva typy scrabblovníc - jedna s riadkami označenými písmenami a druhá s riadkami označenými číslami - vy uvádzajte polohu začiatočného písmena podľa scrabblovnice, kde sú riadky označené písmenami a stĺpce číslami.

Samozrejme uveďte aj kontakt na Vás (meno a priezvisko, mesto, e-mail).
Hráč má právo poslať vylepšené alebo opravné riešenie. Do hodnotenia sa berie posledné prijaté riešenie.

V sezóne 2021/2022 zorganizuje Slovenský spolok SCRABBLE dve písomné sútaže. Tie nebudú mat kvalifikacný charakter, ale výsledky oboch sútaží sa zapocítajú do Slovenského pohára.


Vítazom 1. písomnej sútaže 2021/2022 sa stal Ivan Pastucha.
Blahoželáme!
Pozrite si jeho 652-bodové riešenie


Konečné poradie

 1. Ivan Pastucha (652 bodov)
 2. Marcel Makovník (642 bodov)
 3. Jaroslav Vernarský (625 bodov)
 4. Eva Bosková (587 bodov)
 5. Ján Paco (575 bodov)
 6. Peter Barák (550 bodov)
 7. Vladimír Karaka (539 bodov)
 8. Alexander Udvardy (471 bodov)
 9. Ivana Plesníková (442 bodov)
 10. Miroslav Kiss (421 bodov)
 11. Andrejka Vidová (329 bodov)
 12. Cecília Telková (324 bodov)
 13. Gabriela Sládeková (178 bodov)

Riešenia 1. písomnej súťaže