BINGOSTAR 2019/2020     Bingá na turnajoch MS Bingá v sezóne
2019/20   26.10.   16.11.   7.12.   18.1.   8.2.   29.2.   21.3.   18.4.   2.5.   30.5.   13.6.   4.7.   29.8.   12.9.   počet počet bíng na turnajoch suma bodov za bingá bingá na turnaj 2.-3.10.2021 počet počet bíng v sezóne suma bodov za bingá bingá na partiu
Poradie   1.QT   2.QT   3.QT   4.QT   5.QT   6.QT   7.QT   8.QT   9.QT   10.QT   11.QT   12.QT   13.QT   14.QT   turnajov MS   partií
 Priezvisko, meno BJ   KN   LC   Št   BA   LH   PO   Mo   KE   Le   BB   HE   PE   MT     LM   v sezóne
                                                           
1.  Pastucha Ivan   5 407 9 672 5 410 5 400 7 520 8 652                         4 300 9 685 8 52 4046 6,50 13 972 69 65 5018 0,94
2.  Pinter Patrik   5 395 4 295 8 582 4 287 4 344 5 386                     6 493 4 355 3 239 9 43 3376 4,78 16 1291 76 59 4667 0,78
3.  Gajdoš Jozef       6 469     9 732 6 461 9 764                     7 504         5 37 2930 7,40 21 1573 48 58 4503 1,21
4.  Zahradníková Eva   4 324     9 686 3 204     5 338                     5 416 8 638 9 723 7 43 3329 6,14 9 673 62 52 4002 0,84
5.  Ivan Michal       7 602 11 871 6 564 3 221                             5 363 10 815 6 42 3436 7,00 9 704 55 51 4140 0,93
6.  Furík Viliam   7 555 5 400 5 395 7 567 3 247 2 180                         5 367 6 488 8 40 3199 5,00 10 738 64 50 3937 0,78
7.  Lámer Peter       3 248 4 290 7 481 5 379                             9 790 4 280 6 32 2468 5,33 10 764 55 42 3232 0,76
8.  Jančurová Dagmar   4 298     5 399 4 330 6 447 6 440                         1 96 5 394 7 31 2404 4,43 8 677 62 39 3081 0,63
9.  Brodenec Ivan   5 393 3 272 5 458 3 255 5 388 5 346                     6 522 2 154 4 325 9 38 3113 4,22     63 38 3113 0,60
10.  Vernarský Jaroslav   5 386         7 559     7 596                     6 473         4 25 2014 6,25 13 1002 41 38 3016 0,93
11.  Chrobáková Iveta   3 270 3 236 2 150 4 323 2 149 3 236                     4 302 4 293 3 212 9 28 2171 3,11 6 492 75 34 2663 0,45
12.  Poremba Jozef   11 872 8 637     4 321 9 694                                     4 32 2524 8,00     28 32 2524 1,14
13.  Mojžiš Daniel           5 383 5 413 5 333                         5 375 5 349 4 347 6 29 2200 4,83 3 223 55 32 2423 0,58
14.  Modránszky Peter   2 165     3 218 4 324     4 328                         4 337     5 17 1372 3,40 14 1154 46 31 2526 0,67
15.  Šnábel Viliam   5 379                                         7 535 7 571 4 315 4 23 1800 5,75 6 485 41 29 2285 0,71
16.  Slezáková Mária       3 302 4 344 6 474 3 254 1 68                     7 553     4 336 7 28 2331 4,00     48 28 2331 0,58
17.  Frický Vladimír           7 570 2 161     5 470                     6 475         4 20 1676 5,00 8 635 41 28 2311 0,68
18.  Jambrichová Viera       8 615         5 406 5 456                             2 143 4 20 1620 5,00 7 588 41 27 2208 0,66
19.  Tomková Erika   2 172 2 145 3 251 3 210 3 222 7 553                     3 243 2 143 1 64 9 26 2003 2,89     63 26 2003 0,41
20.  Michalka Rastislav                   6 499                         4 338     5 360 3 15 1197 5,00 8 632 34 23 1829 0,68
21.  Janikovičová Miroslava       3 236 4 314 5 381 3 214                             6 540     5 21 1685 4,20     35 21 1685 0,60
22.  Milan Ján           3 215                                 5 410 3 227     3 11 852 3,67 10 774 34 21 1626 0,62
23.  Boroš Pavol       4 298         5 401                                     2 9 699 4,50 11 951 27 20 1650 0,74
24.  Žákovičová Zdenka   3 227 2 146 4 301 2 165     6 462                         1 95 2 145 7 20 1541 2,86     49 20 1541 0,41
25.  Sliš Martin       4 296         6 436                                 3 252 3 13 984 4,33 7 496 34 20 1480 0,59
26.  Štrba Miroslav                                                       5 367 1 5 367 5,00 14 1132 20 19 1499 0,95
27.  Lančarič Norbert       7 608         5 352                                     2 12 960 6,00 6 455 27 18 1415 0,67
28.  Nemčoková Klára       6 468                                     3 237     2 142 3 11 847 3,67 7 548 34 18 1395 0,53
29.  Šnábelová Sylvia                                               3 240 1 92     2 4 332 2,00 13 1026 27 17 1358 0,63
30.  Vilner Gertrúda   3 245     2 167 1 83     6 480                     4 328         5 16 1303 3,20     35 16 1303 0,46
31.  Janovská Renata           4 395 5 413 5 384                                     3 14 1192 4,67     21 14 1192 0,67
32.  Ponická Mária   0 0 2 135 0 0 1 74 1 72 2 136                     1 68 4 361     8 11 846 1,38 3 237 69 14 1083 0,20
33.  Jalčová Jana   4 364     2 144 2 242 0 0                         5 366         5 13 1116 2,60     34 13 1116 0,38
34.  Škavronka Ivo                   4 289                                 3 210 2 7 499 3,50 6 478 27 13 977 0,48
35.  Jacková Soňa   5 422     4 287 2 145     0 0                             1 74 5 12 928 2,40     33 12 928 0,36
36.  Henc Marián       7 497         5 401                                     2 12 898 6,00     14 12 898 0,86
37.  Koleno Marián       3 236     8 633                                         2 11 869 5,50     14 11 869 0,79
38.  Barák Peter                                                           0 0 0 0,00 11 809 13 11 809 0,85
39.  Šimko Marián                   4 325 6 498                                 2 10 823 5,00     14 10 823 0,71
40.  Nosál Ivan                   4 336                                 5 385 2 9 721 4,50     14 9 721 0,64
41.  Majerová Anna       1 70     3 229 2 158                         2 181         4 8 638 2,00     27 8 638 0,30
42.  Brezovan Daniel   1 63     1 64 3 259     1 84                     2 145         5 8 615 1,60     35 8 615 0,23
43.  Udvardy Alexander   1 78 0 0 1 68 0 0                             2 156 4 289     6 8 591 1,33     40 8 591 0,20
44.  Karaka Vladimír           0 0 3 227     0 0                         2 142 2 163 5 7 532 1,40     32 7 532 0,22
45.  Kiss Miroslav   0 0         4 345     1 81                                 3 5 426 1,67     19 5 426 0,26
46.  Stašková Brigita   0 0     1 98 0 0     2 137                     1 81     1 64 6 5 380 0,83     40 5 380 0,13
47.  Zaťovičová Iveta           2 162         3 203                                 2 5 365 2,50     14 5 365 0,36
48.  Matejovie Peter           2 197 1 76                                         2 3 273 1,50     14 3 273 0,21
49.  Ferčíková Erika       0 0         3 246                                     2 3 246 1,50     14 3 246 0,21
50.  Plesníková Ivana                                                           0 0 0 0,00 3 224 13 3 224 0,23
51.  Furíková Zuzana   1 61 0 0 0 0 0 0 1 67 1 70                                 6 3 198 0,50     38 3 198 0,08
52.  Černinská Anna   1 66         2 124 0 0 0 0                                 4 3 190 0,75     25 3 190 0,12
53.  Štofaník Jozef   2 185                                                     1 2 185 2,00     7 2 185 0,29
54.  Košlabová Silvia       2 156                                                 1 2 156 2,00     7 2 156 0,29
55.  Kooijman Rudolf           1 81         1 64                                 2 2 145 1,00     13 2 145 0,15
56.  Košlab Peter       2 143                                                 1 2 143 2,00     7 2 143 0,29
57.  Vaváková Katarína       1 72         1 67                                     2 2 139 1,00     14 2 139 0,14
58.  Mačingová Eva                                               2 138         1 2 138 2,00     7 2 138 0,29
59.  Skalková Anna               2 137                                         1 2 137 2,00     7 2 137 0,29
60.  Rybárska Iveta                   1 115                                     1 1 115 1,00     6 1 115 0,17
61.  Doležalová Lenka                   1 98                                     1 1 98 1,00     7 1 98 0,14
62.  Krakovský Tomáš       1 81                                                 1 1 81 1,00     7 1 81 0,14
63.  Skalka Peter               1 80                                         1 1 80 1,00     7 1 80 0,14
64.  Horňáková Eva       1 76         0 0                                     2 1 76 0,50     13 1 76 0,08
65.  Višňovská Ivana                                                           0 0 0 0,00 1 62 13 1 62 0,08
66.  Baranovičová Viera   0 0                                                     1 0 0 0,00     6 0 0 0,00
67.  Fornerová Marta       0 0                                                 1 0 0 0,00     7 0 0 0,00
68.  Horňák Štefan       0 0         0 0                                     2 0 0 0,00     14 0 0 0,00
69.  Slivková Jana           0 0                                             1 0 0 0,00     6 0 0 0,00
70.  Hesko Miroslav               0 0                                         1 0 0 0,00     7 0 0 0,00
71.  Chmelárová Alžbeta               0 0                                         1 0 0 0,00     7 0 0 0,00
72.  Vidová Andreja                                               0 0         1 0 0 0,00     7 0 0 0,00
73.  Dioszegi Ľudovít                                                       0 0 1 0 0 0,00     6 0 0 0,00