KOŠICE

6. mája 2017

Poradie podľa nárastu SCRELO ratingu

P Hráč SCRELO pred SCRELO po SCRELO +/-
1 Skalka 1694 1746 52
2 Kooijman 1479 1522 43
3 Ponická 1614 1653 39
4 Mačingová 1616 1651 35
5 Chrobáková 1585 1619 34
6 Kohútik 1751 1783 32
7 Pastucha 1910 1939 29
8 Mojžiš 1664 1691 27
9 Zahradníková 1888 1913 25
10 Žákovičová 1742 1766 24
11 Poremba 1769 1790 21
12 Šnábelová 1867 1886 19
13 Zaťovičová 1629 1645 16
14 Škavronka 1631 1646 15
15 Majerová 1488 1501 13
16 Vernarský J. 1960 1969 9
17 Lámer 1972 1980 8
18 Michalka 1855 1859 4
19 Stašková 1680 1684 4
20 Piskláková M. 1697 1698 1
21 Jacková 1483 1484 1
22 Štrelinger 1821 1820 -1
23 Vaňo 1873 1868 -5
24 Šnábel 1815 1810 -5
25 Šimko 1872 1864 -8
26 Frický 1895 1878 -17
27 Udvardy 1593 1574 -19
28 Brodenec 1771 1750 -21
29 Slezáková 1594 1568 -26
30 Murgáč 1753 1726 -27
31 Brezovan 1746 1717 -29
32 Vilner 1780 1747 -33
33 Ferčíková 1763 1730 -33
34 Matejovie 1762 1729 -33
35 Jalčová 1799 1743 -56
36 Gajdoš 1817 1759 -58
37 Piskláková S. 1600 1533 -67
38 Chrenko 1479 1409 -70

 

Pozn. 1: Všetky uvedené hodnoty SCRELO boli najprv zaokrúhlené na celé číslo.
Pozn. 2: V prípade rovnakého rozdielu rozhodlo o poradí vyššie SCRELO po turnaji.