KOŠICE

6. mája 2017

Bingá

BZB - body za bingo
- súčet žolíkov, SB - súčet bíng, SBZB - súčet bodov za bingo, PBNB - počet bodov na bingo
SZK - súčet za kolo, PZK - priemer za kolo

 

  Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Brezovan_D,  8 2 144 72,00 1 0   1 0   1 0   2 1 68 1 0   1 0   1 1 76
Brodenec_I,  7 8 605 75,63 0 1 76 2 1 77 1 1 80 1 2 139 2 3 233 0 0   1 0  
Fercikova_E,  6 2 184 92,00 0 0   1 0   1 0   1 1 95 1 0   0 0   2 1 89
Fricky_V,  8 9 675 75,00 2 1 92 2 1 86 0 0   1 0   1 2 142 1 3 219 1 2 136
Gajdos_J,  3 5 347 69,40 1 0   0 0   2 2 135 0 2 141 0 1 71 0 0   0 0  
Chrenko_P,  1 0 0 0,00 1 0                                      
Chrobakova_I,  11 3 254 84,67 2 0   2 1 76       1 0   2 1 92 2 1 86 2 0  
Jackova_S,  7 0 0 0,00 2 0   2 0   1 0   0 0   1 0   1 0   0 0  
Jalcova_J,  6 3 218 72,67 1 1 76 2 1 68 0 0   1 0   0 1 74 0 0   2 0  
Kohutik_S,  5 2 157 78,50 0 0   1 0   0 0   2 0   1 1 78 0 0   1 1 79
Kooijman_R,  7 3 236 78,67 0 0   2 0   0 0   1 1 84 1 0   2 2 152 1 0  
Lamer_P,  9 4 283 70,75 2 1 64 2 0   2 1 74 1 0   1 1 65 1 1 80 0 0  
Macingova_E,  10 2 153 76,50 2 0   2 0   1 0   0 0   1 1 71 2 0   2 1 82
Majerova_A,  4 1 78 78,00 1 0   0 0   0 0   2 1 78 0 0         1 0  
Matejovie_P,  6 1 99 99,00 2 0   1 1 99 1 0   1 0   0 0   1 0   0 0  
Michalka_R,  8 4 322 80,50 1 1 86 2 1 74 2 1 78 0 0   1 0   2 1 84 0 0  
Mojzis_D,  5 2 160 80,00 0 0   0 0   1 1 80 1 0   2 0   1 1 80 0 0  
Murgac_L,  6 2 153 76,50 1 0   0 0   2 0   1 0   0 1 72 0 0   2 1 81
Pastucha_I,  9 5 391 78,20 2 2 137 0 0   1 0   1 1 92 2 1 78 1 0   2 1 84
Pisklakova_M,  6 5 467 93,40 0 0   0 0   2 3 318 0 0   1 0   2 1 87 1 1 62
Pisklakova_S,  4 0 0 0,00 0 0   1 0   1 0   1 0         1 0   0 0  
Ponicka_M,  8 1 69 69,00 1 0   1 0   0 0   2 0   2 0   1 0   1 1 69
Poremba_J,  10 6 509 84,83 1 0   2 1 131 2 2 160 2 2 152 1 0   1 0   1 1 66
Simko_M,  10 4 332 83,00 2 0   1 1 93 0 0   2 1 73 2 1 96 2 1 70 1 0  
Skalka_P,  5 3 203 67,67 0 0   0 0   1 1 65 0 0   1 1 72 1 1 66 2 0  
Skavronka_I,  5 1 70 70,00 1 1 70 0 0   1 0   0 0   1 0   1 0   1 0  
Slezakova_M,  4 1 78 78,00 1 0   0 1 78 1 0         1 0   1 0   0 0  
Snabel_V,  9 4 276 69,00 2 0   1 0   2 1 66 0 1 63 1 1 70 1 0   2 1 77
Snabelova_S,  7 4 325 81,25 1 1 64 1 0   1 1 76 1 1 101 2 0   0 0   1 1 84
Staskova_B,  6 0 0 0,00 1 0   2 0   0 0   1 0   0 0   0 0   2 0  
Strelinger_V,  6 4 343 85,75 0 1 79 0 0   1 0   1 1 102 0 0   2 1 71 2 1 91
Udvardy_A,  10 1 75 75,00 2 0   2 1 75 2 0   1 0   2 0   1 0        
Vano_M,  7 5 365 73,00 1 1 78 0 0   0 0   2 1 72 2 1 86 1 1 62 1 1 67
Vernarsky_J,  8 5 370 74,00 1 1 80 1 0   2 1 70 2 2 157 0 0   1 1 63 1 0  
Vilner_G,  5 2 157 78,50 0 0   0 0   1 0   0 0   2 1 74 2 1 83 0 0  
Zahradnikova_E,  7 7 514 73,43 2 1 75 0 1 70 1 0   2 1 78 1 3 215 0 0   1 1 76
Zakovicova_Z,  6 4 294 73,50 0 0   2 0   0 1 66 1 2 146 0 0   2 0   1 1 82
Zatovicova_I,  5 2 194 97,00 1 0         2 1 95 1 1 99 0 0   1 0   0 0  
SZK 254 117 9100   38 13 977 36 11 927 36 17 1363 36 22 1740 36 21 1589 36 16 1203 36 17 1301
PZK       77,78     75,15     84,27     80,18     79,09     75,67     75,19     76,53