BANSKÁ BYSTRICA

18. februára 2017

Poradie podľa nárastu SCRELO ratingu

P Hráč SCRELO pred SCRELO po SCRELO +/-
1 Dubiel T. 1693 1749 56
2 Mojžiš 1631 1679 48
3 Vilner 1757 1803 46
4 Gajdoš 1743 1780 37
5 Stašková 1602 1639 37
6 Krivdová 1640 1675 35
7 Ondrejka 1691 1722 31
8 Patrylák 1612 1642 30
9 Janovská 1794 1823 29
10 Majerová 1424 1450 26
11 Likavcová 1656 1681 25
12 Ondrejková 1427 1451 24
13 Kooijman 1465 1488 23
14 Matejovie 1771 1792 21
15 Kohútik 1687 1708 21
16 Makovník 1871 1890 19
17 Kiss 1515 1534 19
18 Jalčová 1696 1714 18
19 Milan 1791 1807 16
20 Jambrichová 2010 2016 6
21 Udvardy 1543 1549 6
22 Vaňo 1914 1915 1
23 Škavronka 1651 1651 0
24 Brodenec 1749 1747 -2
25 Janikovičová 1800 1797 -3
26 Lámer 1989 1985 -4
27 Chrobáková 1582 1578 -4
28 Štrelinger 1816 1807 -9
29 Piskláková 1724 1714 -10
30 Dioszegi 1545 1535 -10
31 Vernarský J. 1965 1954 -11
32 Slezáková 1626 1611 -15
33 Pastucha 1935 1916 -19
34 Ponická 1647 1628 -19
35 Hosová 1572 1550 -22
36 Žákovičová 1767 1741 -26
37 Jančurová 1709 1683 -26
38 Zahradníková 1939 1911 -28
39 Poremba 1771 1741 -30
40 Tomková 1816 1781 -35
41 Pinter 1874 1837 -37
42 Zaťovičová 1644 1607 -37
43 Lančarič 1912 1872 -40
44 Kubala 1523 1474 -49
45 Frialová 1546 1495 -51
46 Lehotská 1600 1486 -114

 

Pozn. 1: Všetky uvedené hodnoty SCRELO boli najprv zaokrúhlené na celé číslo.
Pozn. 2: V prípade rovnakého rozdielu rozhodlo o poradí vyššie SCRELO po turnaji.