RUŽOMBEROK

22. novembra 2014

Rekordy turnaja

Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Body
RK ´14
1.
  Patrylák Martin   Pinter Patrik 246 : 578
578
RK ´14
2.
  Brodenec Ivan   Dubiel Ondrej 511 : 307
511
RK ´14
3.
  Ivan Michal   Slezáková Mária 571 : 329
571
RK ´14
4.
  Kiššová Petra   Kohútik Slavomír 276 : 574
574
RK ´14
5.
  Brodenec Ivan   Udvardy Alexander 517 : 389
517
RK ´14
6.
  Ponická Mária   Kiss Miroslav 496 : 611
611
RK ´14
7.
  Jambrichová Viera   Janikovičová Mirka 427 : 555
555
 
             
Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Súčet
RK ´14
1.
  Jalčová Jana   Janikovičová Mirka 433 : 474
907
RK ´14
2.
  Vaňo Miroslav   Janovská Renata 456 : 459
915
RK ´14
3.
  Zahradníková Eva   Lámer Peter 427 : 508
935
RK ´14
4.
  Zahradníková Eva   Ivan Michal 516 : 406
922
RK ´14
5.
  Brodenec Ivan   Udvardy Alexander 517 : 389
906
RK ´14
6.
  Ponická Mária   Kiss Miroslav 496 : 611
1107
RK ´14
7.
  Michalka Rastislav   Zahradníková Eva 484 : 542
1026
 
             
Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Rozdiel
RK ´14
1.
  Patrylák Martin   Pinter Patrik 246 : 578
332
RK ´14
2.
  Kšenzuliaková Ariko   Škavronka Ivan 228 : 492
264
RK ´14
3.
  Kšenzuliaková Ariko   Ponická Mária 159 : 405
246
RK ´14
4.
  Kiššová Petra   Kohútik Slavomír 276 : 574
298
RK ´14
5.
  Brodenec Ivan   Udvardy Alexander 517 : 389
128
RK ´14
6.
  Michalka Rastislav   Jambrichová Viera 359 : 532
173
RK ´14
7.
  Hosová Slávka   Kšenzuliaková Ariko 447 : 187
260
 
             
Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Rozdiel
RK ´14
1.
  Kiss Miroslav   Koleno Marián 366 : 390
24
RK ´14
2.
  Vaňo Miroslav   Janovská Renata 456 : 459
3
RK ´14
3.
  Koleno Marián   Udvardy Alexander 395 : 420
25
RK ´14
4.
  Ponická Mária   Koleno Marián 412 : 406
6
RK ´14
5.
  Janovská Renáta   Žákovičová Zdenka 364 : 362
2
RK ´14
6.
  Komžík Adrién   Jalčová Jana 371 : 370
1
RK ´14
7.
  Ondrejka Miroslav   Slezáková Mária 360 : 363
3
 
             
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo  
Body
RK ´14
1.
  Dubiel Ondrej   naviť   :  
36
RK ´14
2.
  Hosová Slávka   ľadviny   :  
62
RK ´14
3.
  Matejovie Peter   severný   :  
82
RK ´14
4.
  Michalka Rastislav   glejmi      
50
RK ´14
4.
  Komžík Adrién   naučiť   :  
50
RK ´14
5.
  Pastucha Ivan   oslovo(u)   :  
68
RK ´14
6.
  Udvardy Alexander   uľahlo   :  
42
RK ´14
7.
  Michalka Rastislav   fúg   :  
46
 
             
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo resp. slová  
Body
RK ´14
1.
  Janikovičová Miroslava   n(e)hoduj, tu, aj   :  
118
RK ´14
2.
  Likavcová Erika   razeniu, mixu   :  
102
RK ´14
3.
  Dubiel Tomáš   pole(t)ieť   :  
94
RK ´14
4.
  Zahradníková Eva   fikania   :  
113
RK ´14
5.
  Brodenec Ivan   (v)emä   :  
90
RK ´14
6.
  Kiss Miroslav   nevaľkal   :  
119
RK ´14
7.
  Zahradníková Eva   neklamný   :  
194
 
             
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo resp. slová  
Body
RK ´14
1.
  Janikovičová Miroslava   n(e)hoduj, tu, aj   :  
118
RK ´14
2.
  Likavcová Erika   razeniu, mixu   :  
102
RK ´14
4.
  Zahradníková Eva   fikania   :  
113
RK ´14
6.
  Kiss Miroslav   nevaľkal   :  
119
RK ´14
7.
  Zahradníková Eva   neklamný   :  
194