BANSKÁ BYSTRICA

24. januára 2015

Rekordy turnaja

Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Body
BB ´15
1.
  Zahradníková Eva   Stašková Brigita 537 : 296
537
BB ´15
2.
  Vaňo Miroslav   Slezáková Mária 593 : 324
593
BB ´15
3.
  Šnábelová Sylvia   Chrobáková Iveta 488 : 294
488
BB ´15
4.
  Lančarič Norbert   Kooijman Rudolf 567 : 330
567
BB ´15
5.
  Žákovičová Zdenka   Chrobáková Iveta 515 : 360
515
BB ´15
6.
  Zahradníková Eva   Šnábelová Sylvia 516 : 373
516
BB ´15
7.
  Matejovie Peter   Tomková Erika 408 : 504
504
 
             
Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Súčet
BB ´15
1.
  Brodenec Ivan   Jambrichová Viera 415 : 497
912
BB ´15
1.
  Pinter Patrik   Tomalová Anna 462 : 450
912
BB ´15
2.
  Pinter Patrik   Šnábel Viliam 516 : 419
935
BB ´15
3.
  Zahradníková Eva   Makovník Marcel 479 : 386
865
BB ´15
4.
  Šnábel Viliam   Janikovičová Miroslava 472 : 440
912
BB ´15
5.
  Zahradníková Eva   Pinter Patrik 481 : 445
926
BB ´15
6.
  Kohútik Slavomír   Chrobáková Iveta 439 : 468
907
BB ´15
7.
  Matejovie Peter   Tomková Erika 408 : 504
912
 
             
Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Rozdiel
BB ´15
1.
  Žákovičová Zdenka   Ivanovič Lukáš 508 : 189
319
BB ´15
2.
  Vaňo Miroslav   Slezáková Mária 593 : 324
269
BB ´15
3.
  Ivanovič Lukáš   Ondrejka Miroslav 104 : 475
371
BB ´15
4.
  Lančarič Norbert   Kooijman Rudolf 567 : 330
237
BB ´15
5.
  Kooijman Rudolf   Vieriková Lucia 482 : 260
222
BB ´15
6.
  Piskláková Monika   Kooijman Rudolf 465 : 270
195
BB ´15
7.
  Vieriková Lucia   Dubiel Tomáš 229 : 445
216
 
             
Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Rozdiel
BB ´15
1.
  Likavcová Erika   Vaňo Miroslav 380 : 373
7
BB ´15
2.
  Kohútik Slavomír   Zahradníková Eva 383 : 389
6
BB ´15
3.
  Piskláková Monika   Pinter Patrik 376 : 380
4
BB ´15
4.
  Jacková Soňa   Rezníková Jana 393 : 397
4
BB ´15
5.
  Mojžiš Daniel   Kohútik Slavomír 405 : 396
9
BB ´15
6.
  Rezníková Jana   Udvardy Alexander 403 : 385
18
BB ´15
7.
  Brodenec Ivan   Vaňo Miroslav 432 : 424
8
 
             
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo  
Body
BB ´15
1.
  Kšenzuliaková Ariko   hĺbite   :  
44
BB ´15
2.
  Janikovičová Miroslava   (ľ)akanou   :  
74
BB ´15
3.
  Kohútik Slavomír   vŕzam   :  
40
BB ´15
4.
  Poremba Jozef   nehata(l)   :  
76
BB ´15
5.
  Ivan Michal   mazať   :  
44
BB ´15
6.
  Jambrichová Viera   gamba   :  
46
BB ´15
7.
  Ponická Mária   neorosí   :  
54
 
             
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo resp. slová  
Body
BB ´15
1.
  Šnábel Viliam   egoizmus   :  
113
BB ´15
2.
  Ponická Mária   zatônila   :  
128
BB ´15
3.
  Zahradníková Eva   v(y)mieňaš   :  
110
BB ´15
4.
  Janovská Renata   neklaňať , re , ôk      
120
BB ´15
5.
  Tomková Erika   n(e)päti(a)c , sa   :  
89
BB ´15
6.
  Jalčová Jana   neopätu(j)   :  
107
BB ´15
7.
  Zahradníková Eva   v(y)pĺ(z)ni   :  
90
 
             
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo resp. slová  
Body
BB ´15
1.
  Šnábel Viliam   egoizmus   :  
113
BB ´15
1.
  Jambrichová Viera   doninmu , ód , no   :  
102
BB ´15
2.
  Štrelinger Viliam   rozmet(a)ť   :  
104
BB ´15
2.
  Ponická Mária   zatônila   :  
128
BB ´15
3.
  Zahradníková Eva   v(y)mieňaš   :  
110
BB ´15
4.
  Zahradníková Eva   súzvukmi      
116
BB ´15
4.
  Chrobáková Iveta   marcovým , námraza      
108
BB ´15
4.
  Pastucha Ivan   zat(a)jil , tigrovej      
116
BB ´15
4.
  Janovská Renata   neklaňať , re , ôk      
120
BB ´15
6.
  Jalčová Jana   neopätu(j)   :  
107