Liptovský Hrádok
študentský vykladací turnaj

6. apríla 2011

Miesto :  SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok
Organizátor :
  Evka Zahradníková
Systém hry :  vykladací


TABUĽKA


Vykladací turnaj žiakov SOŠ elektrotechnickej

V stredu 6. apríla sa uskutočnil po prvýkrát turnaj vo vykladacom scrabble pre žiakov SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Zúčastnilo sa ho 35 hráčov zo všetkých štyroch ročníkov, z ktorých dvaja najlepší v kategórii študenti – Radovan Littva a František Jergel – boli delegovaní na Majstrovstvá Slovenska vo vykladanom Scrabble. Na treťom mieste skončila Michaela Pačanová. Turnaja sa zúčastnili aj dve vyučujúce matematiky a informatiky, ktoré išli pekným príkladom svojim žiakom a zdobili začiatok výsledkovej listiny.

Študentom sa hra za počítačmi veľmi páčila, v miestnostiach bolo také ticho, ktoré si vyžiada len absolútne sústredenie. So zaujatím sledovali vlastné výsledky a presvedčili sa, že znalosť spisovnej slovenčiny môže ovplyvniť nielen známku na vysvedčení, ale aj počet nahratých bodov – a to je motivácia z iného súdka. Vyskúšali si schopnosť v krátkom časovom limite 2 a pol minúty vymyslieť z ponúknutých písmen tie najcennejšie slová.

           Je prekvapujúce, že v nasledujúci deň dali študenti dobrovoľne prednosť počítačovému scrabble pred inou sieťovou hrou, v ktorej sa počíta niečo celkom iné, ako body za slová...