Tabuľka kvalifikácie na 13. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE  (2011)
 
2011  Hráči kvalifikovaní na 13. MS priamo z 12. MS 13.11. 11.12. 15.1. 5.2. 26.3. 7.5. 4.6. 2.7. 6.8. 3.9. počet Kvalifikačné body
Poradie  (iba majster) 1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q. 5. Q. 6. Q. 7. Q. 8. Q. 9. Q. 10. Q. turnajov
 Priezvisko, meno Sr PB MT ZA PO KE NR PE Lu RK  
 
1.   Lámer Peter   22 25 20 19 25 25 20 22 19 16 10 213
2.   Pastucha Ivan     13 11 22 19 19 18 20 25 11 9 158
3.   Poremba Jozef   12 17 19 15 17 11 13 17 22 5 10 148
4.   Kohútik Slavomír   14 20 15 14 18 16 7 14 8 9 10 135
5.   Zahradníková Eva     16 12 13   18 25   20 22 7 126
6.   Jambrichová Viera majsterka 25 22       22 19 16 7   6 111
7.   Brezovan Daniel   10 14 17 9 7 14 11 11 12 2 10 107
8.   Michalka Rastislav   18 12 7 11 10 1 10 2 13 4 10 88
9.   Janikovičová Miroslava     20 18 22       3 7 17   6 87
10.   Lančarič Norbert   2 11       17 22 15 18   6 85
11.   Frický Vladimír     7 4   16 20   19   6 6 72
12.   Vernarský Jaroslav         20 22 13       17 4 72
13.   Heriban Roman   9 19         17 25     4 70
14.   Šnábel Viliam     0 1 7 8 10 6 9 9 19 9 69
15.   Vaňo Miroslav   17   25 16     2     8 5 68
16.   Žákovičová Zdenka   11 2 2 10 12 3 1 6 14   9 61
17.   Smatana Miroslav   0 9 9 2 11     3   25 7 59
18.   Brodenec Ivan     0 16     12 0 10 15 3 7 56
19.   Tomková Erika   0 4 5       4 12 16 10 7 51
20.   Staško Róbert       10 25 15           3 50
21.   Ivan Michal     15 18 17             3 50
22.   Horváthová Zuzana   8         8 14 18     4 48
23.   Králiková Lýdia   3 3 13 12     8       5 39
24.   Šimko Marián   19                 20 2 39
25.   Leitman Ivan         18           18 2 36
26.   Vernarský Tomáš           20         14 2 34
27.   Stašková Brigita       6 3 13 9       1 5 32
28.   Boroš Pavol   16           5   11   3 32
29.     Horváthová Michaela   13         2 15 0     4 30
30.   Koleno Marián   4 10 3 6     0   6   6 29
31.   Soták Róbert               16 13     2 29
32.   Hafičová Gertrúda           4 0   8 0 15 5 27
33.   Staško Samuel       14 8 5 0         4 27
34.   Šnábelová Sylvia           0 7   0 4 13 5 24
35.   Petrík Marek   7 5         12       3 24
36.   Slezáková Mária   0 1 0 4 3 0 0 1 3 12 10 24
37.   Fornerová Marta   0     5 9 5 0 4     6 23
38.   Mráz Jozef             0 9 5 5   4 19
39.   Janovská Renata                   10 7 2 17
40.   Vernarský Michal             15         1 15
41.   Matušková Lucia   15                   1 15
42.   Torma Stanislav           14           1 14
43.   Ďurechová Eva       8     0         2 8
44.   Lengyel Peter     8                 1 8
45.   Piskláková Monika             6 0 0 0   4 6
46.   Králik Marián   0 6 0               3 6
47.   Kristová Ivana   6             0     2 6
48.   Uchaľová Mária           2 4         2 6
49.   Uchaľová Timea           6 0         2 6
50.   Kovarová Alena   5                   1 5
51.   Skalková Anna                   2   1 2
52.   Skalka Peter                   1   1 1
53.   Burda Zbyněk           1           1 1
54.   Ďungelová Albína         1             1 1
55.   Černá Lenka   1                   1 1
56.   Majerová Anna             0   0 0   3 0
57.   Strapko Dušan           0 0         2 0
58.   Drusková Zuzana           0 0         2 0
59.   Pullmannová Veronika                 0     1 0
60.   Slivka Peter                 0     1 0
61.   Pinterová Karolína               0       1 0
62.   Pinter Patrik               0       1 0
63.   Šereda Peter               0       1 0
64.   Ďurech Samuel               0       1 0
65.   Sadloňová Martina               0       1 0
66.   Štrelinger Viliam             0         1 0
67.   Kolesár Richard             0         1 0
68.   Dioszegi Ľudovít             0         1 0
69.   Špes Karol             0         1 0
70.   Jalčová Jana             0         1 0
71.   Kameník René             0         1 0
72.   Mačingová Eva             0         1 0
73.   Marinčák Marcel             0         1 0
74.   Kyselová Lenka             0         1 0
75.   Králiková Katarína         0             1 0
76.     Horváth Boris     0                     1   0
77.   Komžík Adrién   0                   1 0
78.   Pečová Kristína   0                   1 0
                             
                             
 Poznámka :                                
 Hráči s rovnakým počtom bodov sú zoradení podľa počtu turnajov v danom roku; ak sa aj počet turnajov zhoduje,          
 rozhoduje počet získaných bodov (resp. účasť) na poslednom turnaji. Ďalším kritériom je abecedné poradie.