Rekordy turnaja  
V. kvalifikačný turnaj na 13. MS v SCRABBLE, Prešov, 26. 03. 2011  
                     
 Najvyšší počet bodov jednotlivca  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
PO ´11 1.   Šnábel   Staško S. 473 : 328 473  
PO ´11 2.   Staško R.   Frický 518 : 357 518  
PO ´11 3.   Staško R.   Slezáková 511 : 282 511  
PO ´11 4.   Brezovan   Slezáková 520 : 312 520  
PO ´11 5.   Vernarský T.   Žakovičová 512 : 403 512  
PO ´11  6.   Pastucha   Žakovičová 555 : 341 555  
PO ´11 7.   Žakovičová   Staško S. 494 : 447 494  
                     
 Najvyššie spoločné skóre  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
PO ´11 1.   Torma   Hafičová 384 : 471 855  
PO ´11 2.   Staško R.   Frický 518 : 357 875  
PO ´11 3.   Vernarský J.   Hafičová 491 : 364 855  
PO ´11 4.   Fornerová   Staško S. 483 : 446 929  
PO ´11 5.   Vernarský T.   Žakovičová 512 : 403 915  
PO ´11 6.   Staško S.   Šnábelová 548 : 409 957  
PO ´11 7.   Žakovičová   Staško S. 494 : 447 941  
                     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
PO ´11 1.   Vernarský T.   Uchaľová T. 459 : 308 151  
PO ´11 2.   Torma   Šnábelová 446 : 275 171  
PO ´11 3.   Staško R.   Slezáková 511 : 282 229  
PO ´11 4.   Brezovan   Slezáková 520 : 312 208  
PO ´11 5.   Staško S.   Uchaľová M. 472 : 326 146  
PO ´11 6.   Pastucha   Žakovičová 555 : 341 214  
PO ´11 7.   Staško  R.   Uchaľová T. 422 : 247 175  
                     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
PO ´11 1.   Šnábelová   Kohútik 362 : 384 22  
PO ´11 2.   Michalka   Vernarský J. 413 : 419 6  
PO ´11 3.   Uchaľová T.   Žakovičová 395 : 398 3  
PO ´11 4.   Šnábelová   Uchaľová T. 422 : 430 8  
PO ´11 5.   Frický   Michalka 399 : 404 5  
PO ´11 6.   Staško R.   Torma 383 : 390 7  
PO ´11 7.   Frický   Lámer 334 : 338 4  
                     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo   Body  
PO ´11 1.   Žakovičová   skosí       30  
PO ´11 2.   Staško R.   zbrani       32  
PO ´11 3.   Smatana   box       30  
PO ´11 4.   Stašková           80  
PO ´11 5.   Vernarský J.   čŕt       32  
PO ´11 6.   Poremba   naviň       40  
PO ´11 7.   Staško S.   gitary       48  
                     
 Najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body  
PO ´11 1.   Uchaľová M.   mäkn(e)t(e)       98  
PO ´11 2.   Pastucha   mäs(i)arke       107  
PO ´11 3.   Michalka   n(e)s(ý)ťme, jariť       102  
PO ´11 4.   Vernarský T.   tuniakov       90  
PO ´11 5.   Pastucha   po(m)ocné, faklí(m)       122  
PO ´11 6.   Burda   op(a)ren(ú)       102  
PO ´11 7.   Burda   nutn(o)s(ť)       89  
                     
 Stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body  
PO ´11 2   Pastucha   mäs(i)arke       107  
PO ´11 3   Michalka   n(e)s(ý)ťme, jariť       102  
PO ´11 5   Burda   ne(c)h(u)tiť       110  
PO ´11 5   Pastucha   po(m)ocné, faklí(m)       122  
PO ´11 6   Burda   op(a)ren(ú)       102