Rekordy turnaja  
VI. kvalifikačný turnaj na 13. MS v SCRABBLE, Košice, 07. 05. 2011  
                     
 Najvyšší počet bodov jednotlivca   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
KE´11 1.   Marinčák M.   Lančarič N. 299 : 617 617  
KE´11 2.   Mačingová E.   Hafičová G. 317 : 567 567  
KE´11 3.   Kameník R.   Vernarský M. 426 : 500 500  
KE´11 4.   Jambrichová V.   Kohútik S. 536 : 325 536  
KE´11 5.   Uchaľová T.   Ďurechová E. 494 : 367 494  
KE´11  6.    Kolesár R.   Brodenec I. 272 : 517 517  
KE´11 7.   Brodenec I.   Štrelinger V. 508 : 330 508  
                     
 Najvyššie spoločné skóre   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
KE´11 1.   Žakovičová Z.   Slezáková M. 523 : 412 935  
KE´11 2.   Pastucha I.   Štrelinger V. 541 : 442 983    
KE´11 3.   Kameník R.   Vernarský M. 426 : 500 926  
KE´11 4.   Jambrichová V.   Kohútik S. 536 : 325 861  
KE´11 5.   Vernarský M.   Pastucha I. 406 : 479 885  
KE´11 6.   Mráz J.   Diószegi Ľ. 429 : 451 880  
KE´11 7.   Drusková Z.   Špes K. 439 : 500 939  
                     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
KE´11 1.   Marinčák M.   Lančarič N. 299 : 617 318  
KE´11 2.   Diószegi Ľ.   Brezovan D. 189 : 491 302  
KE´11 3.   Snopko D.   Horváthová Z. 326 : 448 122  
KE´11 4.   Piskláková M.   Kolesár R. 493 : 250 243  
KE´11 5.   Diószegi Ľ.   Kyselová L. 460 : 237 223  
KE´11 6.   Kyselová L.   Mačingová E. 211 : 474 263  
KE´11 7.   Brodenec I.   Štrelinger V. 508 : 330 178  
                     
                     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
KE´11 1.   Štrelinger V.   Michalka R. 409 : 406 3  
KE´11 2.   Šnábelová S.   Uchaľová T. 476 : 456 20  
KE´11 3.   Žakovičová Z.   Diószegi Ľ. 395 : 392 3  
KE´11 4.   Stašková B.   Poremba J. 411 : 422 11  
KE´11 5.   Poremba J.   Zahradníková E. 380 : 391 11  
KE´11 6.   Jalčová J.   Strapko D. 394 : 381 13  
KE´11 7.   Brezovan D.   Piskláková M. 383 : 380 3  
                     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo   Body  
KE´11 1.   Žakovičová Z.   jaseň       44  
KE´11 2.   Zahradníková E.   dôjdeme       104  
KE´11 3.   Kameník R.   bŕkať       62  
KE´11 4.   Frický V.   nepília       74  
KE´11 5.   Kameník R.   hobeľ       42  
KE´11 6.   Lančarič / Hafičová / Fornerová   žatými / domeľ / exkou       40  
KE´11 7.   Brodenec I.   neviješ       72  
                     
 Najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body  
KE´11 1.   Slezáková M.   potratí, ofŕkali       113  
KE´11 2.   Pastucha I.   (k)lepnite       131  
KE´11 3.   Šnábel V.   (o)makané       114  
KE´11 4.   Jambrichová V.   vzl(i)et(n)e       87  
KE´11 5.   Šnábelová S.   neoz(i)aba       101  
KE´11 6.   Diószegi Ľ.   dorábaj(ú)       194  
KE´11 7.   Vernarský M.   t(y)povej       102  
                     
 Stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body  
KE´11 1.   Slezáková M.   potratí, ofŕkali       113  
KE´11 2.   Zahradníková E.   dôjdeme       104  
KE´11 2.   Pastucha I.   (k)lepnite       131  
KE´11 2.   Jambrichová V.   jaseňmi       107  
KE´11 3.   Šnábel V.   (o)makané       114  
KE´11 5.   Šnábelová S.   neoz(i)aba       101  
KE´11 6.   Diószegi Ľ.   dorábaj(ú)       194  
KE´11 6.   Žakovičová Z.   gunárove       104  
KE´11 7.   Vernarský M.   t(y)povej       102