Mimoriadny SNEM
Slovenského spolku scrabble

Banská Bystrica

14. novembra 2009

Program mimoriadneho snemu :
  1 - Či môže byť majstrom Slovenska aj iný štátny príslušník
  2 - Či môžu hrať proti sebe v posledných kolách rodinní príslušníci

Návrhy na doplnenie programu posielajte členom Rady.

Miesto : 
 reštaurácia Gastro Kredit,  ul. 29. augusta
Čas :  14.11. v prestávke medzi kolami
Inštrukcie pre motoristov :  TU

SPLNOMOCNENIENa sneme hlasovalo 15 členov SSS - 14 prítomných a 1 cez splnomocnenie.


1. bod
Či sa môže stať Majstrom Slovenska iný štátny príslušník.
Snem rozhodol, že ÁNO, teda dochádza k zmene oproti pôvodnému stavu. Táto zmena bude uvedená v Pravidlách a na internetovej stránke.

2. bod
Či môžu hrať proti sebe v posledných kolách rodinní príslušníci.
Snem rozhodol, že NIE, teda zostáva pôvodný stav.