Tabuľka Turnaja Žilinského kraja 2010
2010  Priezvisko, meno 16.1. 6.3. 4.9. Krajské body
Poradie 3. Q. 5. Q. 10. Q.
MT ZA LH
1.  Vernarský Tomáš 19 18 19 56
2.  Lámer Peter 16 19 20 55
3.  Vernarský Jaroslav 22 14 18 54
4.  Vaňo Miroslav 25 3 22 50
5.  Zahradníková Eva 18 5 25 48
6.  Janikovičová Mirka 20 12 15 47
7.  Tomková Erika 7 20 12 39
8.  Vernarský Michal   22 17 39
9.  Kohútik Slavomír 14 10 13 37
10.  Staško Samuel 4 16 16 36
11.  Pastucha Ivan 13 15   28
12.  Brodenec Ivan 10 8 8 26
13.  Lančarič Norbert   25   25
14.  Poremba Jozef 15 6 3 24
15.  Králiková Lýdia 17 7   24
16.  Smatana Miroslav 8 4 9 21
17.  Brezovan Daniel 6 9 5 20
18.  Staško Róbert 9   10 19
19.  Jambrichová Viera   17   17
20.  Stašková Brigita 11   6 17
21.  Modránszky Peter     14 14
22.  Soták Róbert   13   13
23.  Janovská Renata 12     12
24.  Skalka Peter   11   11
25.  Koleno Marián   0 7 7
26.  Leitman Ivan 5 1   6
27.  Uchaľová Timea   5   5
28.  Žakovičová Zdenka 2 0 2 4
29.  Macel Milan     4 4
30.  Peško Boris   4   4
31.  Šnábel Viliam 1 2   3
32.  Fornerová Marta 3 0   3
33.  Králik Marián     1 1
34.  Michalka Rasťo 0 0 0 0
35.  Ďurechová Eva   0 0 0
36.  Skalková Anna   0   0
37.  Blašková Mária   0   0
38.  Slezáková Mária 0 0 0 0
39.  Bláhová Emília 0 0 0 0
40.  Klincová Svetlana 0     0
41.  Hoosová Natália 0     0