SNEM  Slovenského spolku scrabble
Strečno

26. septembra 2009

Program :
   - Zhodnotenie činnosti spolku za roky 2008-2009
   - Plán činnosti na rok 2010
   - Finančný stav spolku
   - Voľba Rady a kontrolóra
   - Rôzne

Návrhy na doplnenie programu posielajte členom Rady.

Miesto : 
 SIP - Stredisko internátnej prípravy, Sokolská 375
Čas :  26.9. vo večerných hodinách
Prihlasovanie :  mailom na adresu  michalka.rastislav@zsr.sk  alebo telefonicky  0903 229908
Cena stravy a nocľahu :  budú upresnené neskôr
Inštrukcie pre motoristov :  TU
Ubytovanie :  SIP - Stredisko internátnej prípravy, Sokolská 375

SPLNOMOCNENIE

ZÁPISNICA