Tabuľka turnaja o pohár Žilinského kraja 2009
2009 Pohár Žilinského kraja 7.2. 4.4. 5.9. Pohárové body
poradie 1. Q. 3. Q. 7. Q.
 Priezvisko, meno MT ZA LH
1.   Sobala Martin   25 22 22 69
2.     Zahradníkova Eva     22 12 25 59
3.   Lámer Peter   19 20 17 56
4.   Vaňo Miroslav   20 17 14 51
5.   Janovská Renáta   13 19 15 47
6.   Janikovičová Mirka   7 18 19 44
7.   Jambrichová Viera   17 9 18 44
8.   Pastucha Ivan   15 16 11 42
9.   Tomková Erika   12 10 16 38
10.   Lančarič Norbert   11 15 12 38
11.   Brodenec Ivan   6 6 20 32
12.   Vernarský Jaroslav   16 2 13 31
13.   Králiková Lýdia   8 11 7 26
14.   Vernarský Michal     25   25
15.   Michalka Rastislav     13 10 23
16.   Staško Samuel   14 8   22
17.   Nemčoková Klára   18     18
18.   Smatana Miroslav   5 0 9 14
19.   Poremba Jozef   10 0 4 14
20.   Vernarský Tomáš     14   14
21.   Stašková Brigita   4   8 12
22.   Brezovan Daniel   1 4 5 10
23.   Kohútik Slavomír     7 3 10
24.   Sliška Lukáš   9     9
25.   Burda Zbyněk     0 6 6
26.   Heriban Roman     5   5
27.   Leitman Ivan     3   3
28.   Gulková Martina   3     3
29.   Žákovičová Zdenka     0 2 2
30.   Boroš Pavol   2     2
31.   Šnábel Viliam       1 1
32.   Pečová Kristína     1   1
33.   Kiss Miroslav       0 0
34.   Dioszegi Ľudovít     0   0
35.   Kristová Ivana     0   0
36.   Pupáková Zuzana     0   0
37.   Hvolka Juraj   0     0
38.   Tužáková Katarína   0     0
Poznámka :              
Hráči s rovnakým počtom bodov sú zoradení podľa počtu turnajov v danom roku; ak sa aj počet turnajov zhoduje, rozhoduje počet získaných bodov (resp. účasť) na poslednom turnaji. Ďalším kritériom je abecedné poradie.