Školský turnaj v scrabble

     Naša členka Mirka Janikovičová, ináč učiteľka matematiky na Gymnáziu v Partizánskom, vedie od začiatku školského roka 2007/08 scrabblový krúžok. 20. júna zorganizovala pre členov svojho krúžku školský turnaj, ktorého sa zúčastnilo 10 žiakov gymnázia. Samozrejmosťou boli scrabblové hodiny (zapožiča od nášho spolku), partiáre, diplomy a vecné ceny pre víťazov. Po piatich kolách vyhlásila pani učiteľka výsledky. Traja najlepší - Kristína Pečová, Miško Števove a Lukáš Beliansky - boli odmenení hodnotnými knihami.
     Ďakujeme Mirke Janikovičovej za propagáciu a rozširovanie hry scrabble. O užitočnosti takéhoto krúžku a samozrejme i turnaja svedčí fakt, že najmenej dvaja študenti prisľúbili účasť aj na "skutočnom" kvalifikačnom turnaji, ktorý sa uskutoční začiatkom júla v Partizánskom. Ďalší dvaja budú mať na starosti nosenie slovníkov.