Milí scrabblisti,

 

stretol sa rok s rokom a je tu čas na rekapituláciu roku končiaceho a víziu do roku a obdobia nadchádzajúceho.

Počas roku 2007 sa udialo množstvo udalostí, ktoré ovplyvnili dianie okolo hry scrabble a Spolku. Na kvalifikačných turnajoch domácim ruže nekvitli a vavríny víťazstiev brali dochádzajúci z blízka i z ďaleka. Ukazuje sa, že prebojovať sa na záverečný majstrovský turnaj je a bude stále náročnejšie. V písomných a internetových súťažiach sa po počiatočnom záujme znížila účasť v týchto typoch súťaží. Na majstrovstvách nič nové, –násťroční pokračujú vo vyučovaní –dsaťročných, ako najlepšie a najefektívnejšie ukladať písmená na hracie dosky, príjemne však prekvapili aj nováčikovia.

Veľkú diskusiu do našich radov priniesol nový slovník, ktorý postupne rozšíril a stále rozširuje slovnú zásobu súťažiacich. Stále sú z neho rozporuplné pocity, ale zvykáme si.

Čo však bolo znepokujúce, počas celého roku sa zvyšovalo napätie medzi niektorými členmi Spolku, ktoré sa prenášalo i medzi ostatných hráčov a ťažko ostal niekto nezaujatý. Urážky, osočovanie, podozrievanie boli prítomné na väčšine turnajov a zmysel pre fair–play, ktorý má každý nastavený inak, sa u niekoho stratil skôr, u niekoho neskôr a u niekoho vôbec.

Ďalším kritickým bodom bolo a je dodržiavanie Súťažného poriadku a disciplíny. Súťažný poriadok nie je vytvorený pre nič za nič a je potrebné ho dodržiavať. A čo sa týka disciplíny – opäť individuálne.

Toto všetko sa prejavilo v záujme o prácu v Rade. Moc sa neujalo porekadlo „každý chvíľku ťahá pílku“. Tých ďalších, čo by teraz potiahli, sa našlo iba minimálne potrebné množstvo. Našťastie tých, čo stále chcú Rade a Spolku pomôcť, je dosť a doteraz všetci oslovení aj pomohli.

Koncoročný dotazník ukázal, že záujem o hru stále trvá, dokonca by som povedal, že je aj hlad po hre. Ukázalo sa, že Spolok je vcelku konzervatívny. Niektoré zmeny boli prijímané ľahšie, iné dosť ťažko. Čas ukáže, ako budú hráčmi prijaté ďalšie zmeny, ktoré vyplynuli z dotazníkov. Nie je možné robiť závery z jednej skúsenosti, treba skúšať častejšie.

Predchádzajúcich pár riadkov možno vyznieva dosť negatívne. Dúfam, že sa nám spoločne všetko negatívne podarí prekonať.

 

Preto do nasledujúceho roku Vám želám:

-         zdravie, aby ste mohli navštevovať čo najviac turnajov,

-         lásku, aby ste boli šťastnejší,

-         pohodu v rodine, v práci, v škole, na dôchodku a túto pohodu prinášali medzi ostatných,

-         dobrú náladu, optimizmus a chuť hrať.

 

 

Rasťo, Váš predseda.