Pozn. Pri rovnosti bodov rozhodujú  Umiestnenie v jednotlivých rokoch Počet vyhratých partií
lepšie a čerstvejšie umiestnenia.  ( 1. m. = 3 b.  /  2. m. = 2 b.  /  3. m. = 1 b. )  
Por.  Priezvisko meno body 1. m 2. m 3. m ∑ 1.-3. m ´21 ´20 ´19 ´18 ´17 ´16 ´15 ´14 ´13 ´12 ´11 ´21 ´20 ´19 ´18 ´17 ´16 ´15 ´14 ´13 ´12 ´11
   
1. Zahradníková Eva 18 4 3 0 7   2 1   1 2   2 1   1 6     1   1     1 1   2
2. Vernarský Jaroslav 15 4 1 1 6 1       3 1   1   1 2 4 1   1     1   1      
3. Pinter Patrik 7 1 2 0 3 2 1 2                 3   2 1                
4. Gajdoš Jozef 4 1 0 1 2 3     1               2 1     1              
4. Makovník Marcel 4 1 0 1 2       3     1         1             1        
6. Janikovičová Miroslava 4 0 1 2 3     3   2       3     1         1            
7. Jambrichová Viera 3 0 1 1 2                 2   3 1                 1    
8. Štrba Miroslav 2 0 1 0 1       2               1       1              
8. Lančarič Norbert 2 0 1 0 1             2         2             1   1    
8. Lámer Peter 2 0 1 0 1                   2   2                   1 1
11. Šnábel Viliam 1 0 0 1 1   3                   2 1 1                  
11. Pastucha Ivan 1 0 0 1 1           3           4       1   2       1  
11. Macek Milan 1 0 0 1 1             3         1             1        
11. Vaňo Miroslav 1 0 0 1 1               3       1         1            
11. Poremba Jozef 1 0 0 1 1                   3   1                   1  
  Kohútik Slavomír                                 1               1