Logo
Hracia doska
Riešenia posielajte na adresu eva.zahradnikova@soselh.sk do 20. augusta 2017

Prečítajte si podrobný návod (nielen pre začiatočníkov), ako na písomnú súťaž tu.

Pravidlá

Máte k dispozícii 10 zásobníkov s vyžrebovanými písmenami. Poradie zásobníkov je pevné!

Úlohou riešiteľov je, aby desiatimi ťahmi dosiahli čo najvyššiu bodovú hodnotu. Pre vyloženie prvého slova sa použijú iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na políčku H8 (stredné políčko hracieho plánu). Pre druhý ťah sa použijú písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí ťah využijeme políčka z tretieho zásobníka a tak pokračujeme až do desiateho ťahu, kedy použijeme písmená z desiateho zásobníka.

Je dovolené v niektorom ťahu nepoložiť žiadne slovo, započítať si 0 bodov a pokračovať ďalším zásobníkom.

Pri tvorbe slov musia byť dodržané zodpovedajúce časti súťažného poriadku.

Ako vypracovať riešenia?

Svoje riešenia vypracujte tak, že do riadku napíšete poradové číslo ťahu, polohu začiatočného písmena vytvoreného hlavného slova, toto slovo, resp. ďalšie vytvorené slová a celkovú bodovú hodnotu ťahu. Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stĺpec a potom riadok (napr. 8H); ak slovo smeruje zľava doprava, uvediete najprv riadok a potom stĺpec (napr. H8). Na konci uveďte celkový súčet bodov za 10 ťahov.

Do rebríčka sa súťažiacim zarátava skutočný počet bodov (t. j. bez penalizácií).

POZOR: Keďže na svete sa vyskytujú dva typy scrabblovníc - jedna s riadkami označenými písmenami a druhá s riadkami označenými číslami - vy uvádzajte polohu začiatočného písmena podľa scrabblovnice, kde sú riadky označené písmenami a stĺpce číslami (t. j. ako na scrabblovniciach, ktoré sa používajú na turnajoch SSS. )

Samozrejme riešenie podpíšte. Hráč má právo poslať vylepšené alebo opravné riešenie. Do hodnotenia sa berie posledné prijaté riešenie.

Prosíme hráčov, aby si pred odoslaním vždy podrobne skontrolovali svoje riešenie - najmä začiatočné pozície, platnosť či vyložiteľnosť slov a súslednosť ťahov.

Iné

V sezóne 2016/2017 zorganizuje Slovenský spolok SCRABBLE dve písomné súťaže. Tie nebudú mať kvalifikačný charakter, ale výsledky oboch súťaží sa započítajú do Slovenského pohára podľa kľúča uvedeného v súťažnom poriadku.