logo
plocha
2. kolo

Riešenia druhého kola posielajte do 2. mája 2018, 22:00 na adresu scrabblesit@gmail.com
Vyhodnotenie druhého kola a zadanie tretieho kola budú zverejnené najneskôr do večera 4. mája 2018.

Vyhodnotenie 1. kola

najlepšie riešenie:
1.ťah: h2 - (r)(o)diska - 68 b
2.ťah: 1h - balón, brodiska - 90 b
Spolu: 158 bodov

Do prvého kola už 23. internetového turnaja sa zapojilo 41 hráčov. Hoci každý hráč si nejaké to bingo doprial, len približne štvrtina hráčov dokázala zo zásobnikov vyskladať riešenie až za 158 bodov. V tomto prípade sa neosvedčila taktika, kedy si prvým ťahom prihráme na bingo v druhom ťahu, ale bolo potrebné vyložiť bingo v prvom ťahu a v druhom ťahu sa snažiť maximalizovať zisk.

Všetkým riešiteľom prajeme veľa zdaru pri hľadaní riešení druhého kola.